POLÍTICA DE PRIVACITAT I AVÍS LEGAL WEB

PROTECCIÓ DE DADES PHARMALEXIC, SL

L’empresa garanteix als usuaris del lloc web que compleix el que disposa la Llei orgànica de protecció de dades i garantia de drets digitals, i que ha establert les mesures de seguretat exigides per les lleis i els reglaments destinats a preservar el secret, la confidencialitat i la integritat en el tractament de les vostres dades personals.

Aquestes dades personals seran utilitzades en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la protecció de dades de caràcter personal.

La recollida i el tractament de les dades personals sol·licitades té com a finalitat l’atenció a l’usuari, tant administrativa com comercial. Legitimació: la base legal per al tractament de les vostres dades personals és el consentiment que doneu en acceptar aquesta política de privacitat abans d’enviar-nos o facilitar-nos les dades. Destinataris: no es comunicaran les vostres dades a cap tercer, a menys que se n’informi expressament o que hi hagi una obligació legal. Pharmalexic, SL es compromet a preservar la màxima reserva, el secret i la confidencialitat sobre la informació de les dades personals de què disposa. Durada: les vostres dades es conservaran el mínim temps necessari per satisfer la finalitat per a la qual les vau proporcionar, així com per complir les responsabilitats que es puguin derivar de les dades i de qualsevol altra exigència legal. Drets: la persona interessada és titular dels drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les seves dades personals, així com del seu dret a la portabilitat. A més, en qualsevol moment, la persona interessada pot retirar el consentiment donat sense que aquest fet afecti el principi de licitud del tractament, i té la possibilitat d’adreçar-se a l’autoritat de control competent (AEPD).

AVÍS LEGAL LSSI-CE

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI-CE), l’entitat Pharmalexic, SL us informa que és titular del lloc web. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada llei, informa de les dades següents:

El titular d’aquest lloc web és Pharmalexic, SL.
CIF: B63115356
Domicili social: C/ Valencia, 619, 1r 3a, 08026 Barcelona

USUARIS

L’accés i/o ús d’aquest portal us atribueix la condició d’USUARI que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús que aquí es reflecteixen. Les esmentades condicions s’aplicaran independentment de les condicions generals de contractació que resultin d’obligat compliment, si escau.

ÚS DEL PORTAL

El lloc web proporciona l’accés a molta informació, serveis, programes o dades (des d’ara, «els continguts») a Internet que pertanyen a Pharmalexic, SL o als seus llicenciants als quals l’USUARI pugui tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre necessari per accedir a determinats serveis o continguts.

En aquest registre, l’USUARI és responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual en serà responsable, i es compromet a fer-ne un ús diligent i confidencial. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que Pharmalexic, SL ofereix a través del seu portal i, amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per:

Pharmalexic, SL es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultin adequats per a la publicació. En qualsevol cas, Pharmalexic, SL no es responsabilitza de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats o altres eines de participació.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Pharmalexic, SL és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del seu lloc web, així com dels elements que conté (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.).

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o una part dels continguts d’aquest lloc web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Pharmalexic, SL. L’USUARI es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial que són de titularitat de Pharmalexic, SL. Pot visualitzar els elements del portal i, fins i tot, imprimir-los, copiar- los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusiva, per a ús personal i privat. L’USUARI ha d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat a les pàgines de Pharmalexic, SL.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Pharmalexic, SL no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin ocasionar, a títol enunciatiu, errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

MODIFICACIONS

Pharmalexic, SL es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal i pot canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través del mateix com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats.

ENLLAÇOS

En el cas en què el lloc web contingui enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, Pharmalexic, SL no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs ni continguts. En cap cas Pharmalexic, SL no assumeix cap responsabilitat pel contingut dels enllaços que pertanyen a un lloc web aliè, ni garanteix la disponibilitat tècnica, la qualitat, la fiabilitat, l’exactitud, l’amplitud, la veracitat, la validesa i la constitucionalitat de qualsevol material o informació que contenen aquests hipervincles o altres llocs d’Internet.

De la mateixa manera, la inclusió d’aquestes connexions externes no implica cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRET D’EXCLUSIÓ

Pharmalexic, SL es reserva el dret de denegar o retirar l’accés al portal i/o als serveis que ofereix sense cap preavís, a instància pròpia o d’un tercer, al usuaris que incompleixin aquestes condicions generals d’ús.

GENERALITATS

Pharmalexic, SL perseguirà l’incompliment d’aquestes condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal, i exercirà totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

MODIFICACIÓ D’AQUESTES CONDICIONS I DURADA

Pharmalexic, SL pot modificar en qualsevol moment les condicions que aquí es presenten, i se’n publicarà en aquest web l’actualització.

La vigència de les esmentades condicions serà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que es modifiquin per unes altres que es publicaran degudament.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre Pharmalexic, SL i l’USUARI es regeix per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.