Cada text és únic i, simultàniament, és la traducció d’un altre text. Cap text no és completament original perquè el mateix llenguatge, en essència, ja és una traducció: primer, del món no verbal i, després, perquè cada signe i cada frase és la traducció d’un altre signe i d’una altra frase. Però aquest raonament es pot invertir sense perdre validesa: tots els textos són originals, perquè cada traducció és diferent. Cada traducció és, fins a cert punt, una invenció i així constitueix un text únic.

Octavio Paz

Traducció

Utilitzem traductors professionals de tot el món per optimitzar la integració de la documentació dels productes dels clients als mercats estrangers. Seleccionem amb molta cura els especialistes en idiomes per a cada projecte en funció de la seva experiència específica de la indústria, la qual cosa ens permet garantir la màxima exactitud normativa, tècnica i cultural per a cada traducció, independentment de l’àmbit d’especialitat.

Interpretació

Interpretar és un paper desafiant però important, ja que un intèrpret no només ha de parlar amb fluïdesa dos idiomes, sinó que també ha de tenir els coneixements necessaris per poder parlar amb autoritat i precisió en els seus camps d’especialitat. Sabem que la interpretació d’idiomes és una habilitat única que requereix anys d’aprenentatge, i els nostres lingüistes experts en són el millor exemple.

Revisió (editing i proofreading)

Cap feina no es considera feta immediatament després de la traducció. Per confirmar que s’ha produït el llenguatge precís, el contingut i l’estil esperats per al públic objectiu, un altre traductor qualificat edita el document a fons i el revisa segons calgui. Comprovar els termes tècnics és una part important d’aquest procés.

Després del procés d’edició, un lingüista especialitzat en correcció compara el document amb el text font original per cercar qualsevol error d’ortografia o inconsistència gramatical que pugui haver passat per alt. El resultat final és un document polit que es llegeix com cal i ofereix una bona imatge de la vostra empresa.

Assessorament

L’objectiu és assessorar els clients per millorar-ne els escrits: es proposen solucions als dubtes, s’orienta sobre els aspectes que cal millorar, s’informa sobre recursos lingüístics, etc.

Altres serveis

Oferim tota una sèrie de serveis relacionats, com ara la transcripció d’idiomes, la redacció mèdica, la maquetació i la sonorització.