Solucions lingüístiques globalitzats

Sector farmacèutic i àrees relacionades

Traducció i interpretació

Traducció directa i inversa, traducció jurada, interpretació simultània i consecutiva.

Revisió i assessorament

Revisió estilística i ortogràfica, assessorament lingüístic.

Altres serveis

Transcripció, maquetació, redacció mèdica, sonorització (voice-over).


Som una empresa especialitzada a proporcionar serveis lingüístics, formada per un grup de professionals amb anys d’experiència en l’àmbit de les lletres i les ciències de la salut.

Alt grau d’especialització

Els nostres col·laboradors són traductors, metges, farmacèutics, químics, filòlegs i especialistes en la matèria, que tradueixen exclusivament cap a la llengua materna.

Tarifes competitives

Els nostres preus es basen en el mercat especialitzat de la traducció medicosanitària i garanteixen la qualitat global i la satisfacció de tots els nostres clients.

Acords de confidencialitat

A Pharmalexic coneixem la naturalesa sensible dels documents que rebem. L’estricte codi de confidencialitat que hem establert amb els col·laboradors permet generar gran confiança entre l’empresa i els clients.

Rigorós control de qualitat

Comptem amb un ampli ventall de traductors i revisors autònoms curosament seleccionat que vetllen en tot moment per la qualitat del servei.

Terminis de lliurament ajustats

El nostre programari de traducció altament especialitzat gestiona una base de dades terminològica personalitzada per a cada client que permet aconseguir estalvis importants de temps i diners.

Acords per volum de feina

Oferim descomptes per volum de traducció (per a una sola comanda o durant un període de temps determinat).

Objectiu

Resoldre les necessitats de traducció i correcció tècnica que es puguin originar en qualsevol dels departaments d’una empresa farmacèutica (Registres, Comunicació, Recursos Humans, Legal, Mèdic) o de qualsevol empresa relacionada amb el sector com, per exemple, de productes diagnòstics, d’alimentació infantil, dermocosmètica i veterinària, agències de comunicació en salut, CRO i editorials mèdiques.

Documentació

Publicacions científiques, fitxes tècniques (o RCP), prospectes per al pacient, informes d’expert, sol·licituds i renovacions d’autoritzacions, protocols, equipament i instrumental mèdic (programari, manuals, fullets), ponències, textos publicitaris, correspondència legal, procediments normalitzats de treball, fitxes de dades de seguretat, quaderns de recollida de dades, material de formació i ensenyament, contingut de pàgines web, etc.